KRITIZUJTE (SE) S RADOSTÍ

 • Dělá Vám občas problém přijímat kritiku?
 • Dáváte kritiku druhým lidem s klidem, nadšením a radostí nebo se u toho "necítíte", jste nervózní a rychle, ať už je to za námi?
 • Neustále jste hodnocení nebo hodnotíte druhé, ale Vy své silné a slabé stránky moc nevidíte?
 • Cítíte, že Vám v životě něco chybí, protože nikdy neděláte dost pro sebe, pro druhé -> nikdy nejste dost dobří?

Pokud jste odpověděli alespoň jednou ANO, zpozorněte.

Mám tady dnes pro Vás jednu zajímavou skutečnost.

Když se na ní totiž společně dnes nepodíváme dost pravděpodobně se Vám dál budou opakovat ty zvláštní pocity při jakémkoliv hodnocení.

V průběhu života jsou prostě období, chvíle, kdy jsme druhými hodnoceni.
Buď je to šéf v práci, povýšený kolega, Vaši partneři nebo stále občas ještě rodiče. Žijeme ve světě, kdy každou chvíli něco sledujeme a hodnotíme.

Proto je celkem běžné a vysoce pravděpodobné, že i Vy občas (ať už chtěně nebo nechtěně) padnete někomu do hledáčku a bude hodnotit Vás.
Nebo budete muset sdělit kritiku, ať už pozitivní nebo negativní, Vy někomu.

Znáte to?

Když Vás někdo hodnotí...

 • občas přijde překvapení
 • snažíte se být silní, přijímat a opravdu naslouchat
 • tento stav brzy vystřídá nejistota ze sebe samého
 • občas pocit trapnosti
 • pochybnosti
 • nervozita
 • potíte se
 • občas se můžete snažit se očistit, vysvětlit, přesvědčit, že to je jinak
 • blekotáte
 • možná i koktáte
 • nebo naopak přijde prudká reakce až jste sami překvapení
 • možná se cítíte nepochopení
 • a zranění
 • že je to nespravedlnost
 • a ještě večer nad hodnocením přemýšlíte, jak to teda je ...

Když Vy máte hodnotit...

 • ještě než začnete, raději to odložíte
 • pak ještě jednou...
 • pak se tedy "pochlapíte", trošku připravíte, ale moc nevíte, jak na to
 • pomalu začnete, že ten druhý ví... že se "něco" chystá
 • rozhodnete se pro známý styl "sendviče" (to jste rádi za to a to a tohle a tohle ALE nevyšlo...)
 • a už když sdělujete první větu, cítíte, že je to divné
 • cítíte se fakt nepříjemně
 • nervózně
 • možná se i potíte se
 • máte strach, že raníte...
 • tak svou potřebnou negativní kritiku zachraňujete...
 • nebo se s chutí pustíte do druhého bez rozmyslu a dost pravděpodobně raníte
 • pak si to trošku vyčítáte nebo Vás to zamrzí
 • ještě večer máte hodnotící rozhovor v hlavě a ne a ne v klidu usnout

Možná se v popisech vidíte, ale dosud jste podobné situace nijak zvlášť neřešili.
Když teď vidíte všechno sepsané, říkáte si, hmmm to mi ani nedošlo. Možná by stálo za to, se nad tím zamyslet...
Ale jak na to? 
Věděli jste, že hodnocení druhých se většinou odráží od Vás samých?
Víte, že přijímání hodnocení a kritiky souvisí s Vaším vnímáním sebe sama, podle toho, jak hodnotíte Vy sami sebe?

Možná by pro Vás mohlo být zajímavé se na situace podívat z druhé strany.

Jaké by to bylo, kdybyste...

 • byli překvapení, když Vás někdo hodnotí
 • a s nadšením čekali na jeho slova
 • cítili bušit své srdce, ale díky radosti, kterou právě zažíváte
 • věděli, že jste svou práci odvedli dokonale, nejlépe jak umíte
 • uměli v klidu a konstruktivně uznat, když uděláte přešlap a omyl
 • uměli se omluvit a vzít zodpovědnost do svých rukou
 • zvýšili svou loajalitu, serióznost a důvěru s druhými (se šéfem, kolegy, partnery, dětmi, rodiči apod.)
 • konstruktivně uměli sdělit jasné NE, já to mám jinak, ta situace proběhla takhle ... namísto vyčerpávajícího přesvědčování druhých)
 • znali svou sebe-hodnotu a nikdo jiný by Vám ji nemohl "pošlapat"
 • uměli se za ní i případně postavit konstruktivním způsobem
 • pochopili tajné zbraně kritiky a hodnocení
 • mohli se na sebe spolehnout, že různé situace vždy ustojíte dle svých představ?
 • si s radostí chtěli popovídat nad výsledky druhých
 • s láskou, klidem a příjemným pocitem uměli sdělit konstruktivní nosnou kritiku druhému (šéfovi, kolegovi, podřízenému, partnerovi, rodičům, dětem, ale i cizím lidem...)
 • kritizovali, když je třeba. Byli přesvědčení (a už více nepochybovali o tom), že Vaše sdělení jsou oprávněné, k věci a je nutno se u nich kriticky zastavit
 • se na sebe mohli spolehnout, že umíte s lidmi komunikovat tak, že Vaše slova, názory a negativní kritiku přijímají jako příležitost k rozvoji
 • svá slova uměli sdělit tak, že budou v klidu přijata a pochopena
 • a když ne, tak byste zachovali klid namísto prudké cholerické reakce a ponechali druhého se svým názorem
 • ve své komunikaci a v chování posílili respekt k druhým lidem
 • už mohli jen oceňovat namísto negativně kritizovat, protože chápete nevýhody zhodnocování a rozumíte přínosům konstruktivní kritiky - tu uměli hravě použít
 • už nikdy kritiku jako takovou nemuseli nikomu dávat?

Také se Vám to zdá jako ideální představa?

A najednou když vidíte, jak je možné kritiku sebe nebo u druhých zažívat, možná si říkáte ... Hmm, to bych taky chtěl.

A možná tuto představu vzápětí "odstřelíte" s tím, že si to ani neumíte představit. To se Vám snad nikdy nemůže podařit!? 
Je to vůbec reálné? Možná tak u mnichů v Himalájích.
Úplně Vám rozumím, že možná máte tyto myšlenky.

Když jsem kdysi neuměla korigovat své emoce a měla přijímat nebo dávat kritiku, klepala jsem se jako osika. A samozřejmě jsme jen lidé a emoce prostě ovlivňují naše životy... A asi vždycky budou, tak to prostě je.
Jenže s kritikou je to ještě maličko jiné. Ona se totiž dotýká nečeho hluboko v nás. 

Kritika se dotýká sebe-hodnoty.

Jakmile nás někdo kritizujte nebo my někoho kritizujeme, "saháme" mu na vlastní hodnotu sebe sama. A pokud ji nemá příjemce nebo Vy sami stabilní a silnou, můžete se cítit raněně, nepochopeně, slabě a bezradně.
Jak to, že ten druhý nevidí Vaši snahu!?

Pokud není dostatečně vybudovaná, může kritika přijímaná i dávaná rozhodit naše všední dny.

Jste tak trošku v rukách druhých lidí. To je tak, když věříme každému hodnocení, které k nám přijde.

V jeden den můžete zažít pořádné výkyvy nálad. A to opakovaně.

Zdá se to doslova jako začarovaný kruh.
Je to sinusoida Vašich nálad dle vnímání vlastní hodnoty

 • Tééda, dnes Ti to fakt sluší!

A Vaše nálada a sebe-hodnota stoupá do nebes

 • A přijde někdo další... Hmm... Wau! A je ještě výš.

Joo, Vy to víte, díííky, dnes jste se fakt ohákli...

 • ... 

Pak přijde špatně vyspalý kolega / matka / partner / dítě a řekne něco bez rozmyslu

 • Tak to nemyslíš vážně, tohle to!?

Cítíte se na najednou trošku vylekaně...

 • Tohle je fakt průser, kdo za to má zodpovědnost? Kdo měl naposledy auto? To Ty jsi byl/a s malou... atp.

A Vaše hodnota klesá... Nálada je hluboko dole...

Jste trošku zmatení. Vždyť jste dobří lidé, děláte vše, jak nejlépe dovedete.

A buď se začnete litovat nebo jdete do útoku...

Když se Vaše sebehodnota odvíjí od názorů a hodnocení druhých, mají druzí nad Vámi obrovský vliv a jste jednodušeji zmanipulovatelní.

Přitom by stačilo jedno. Dát sami sobě hodnotu. Vidět na sobě to dobréhodnotné.

Naučte sami sebe oceňovat

Faktem je, že žijeme v hodnotící společnosti, kde Vám spousty lidí sdělí s radostí svůj názor a řekne Vám své jasné stanovisko. Jestli se chováte nebo nechováte správně. Rychle Vás zhodnotí.

V dnešní společnosti naopak málo vidíme oceňování.

Oceňování sebe i druhých je opředeno mnohými mýtypředsudky.

 • Sebechvála smrdí.
 • Má nosánek nahoru...
 • Pán si myslí, že je něco víc.

Chuť do oceňování nám není vlastní. Jsme vychováni jinak a je zcela v pořádku, pokud to ani Vy neumíte.

Je možné se oceňování naučit. A je to velmi vhodné a doporučuji oceňování začít pěstovat. Pro sebe, pro Vaše partnery, pro Vaše děti, pro Vaše kolegy, pro Vaše přátele a vůbec pro každého s kým se setkáváte.

Hned vysvětlím, proč je naučení se oceňovat sebe sama více než vhodné.

Ale ještě před tím... Možná si říkáte, no jo, ale když se začnu oceňovat, bude to divné. Přeci se tady nebudu před druhými chválitchvástat.

Jasně, já tady také nehovořím o předhazování druhým, v čem a jak jste dobří.

Já tady hovořím o jednoduchém uvědomování si toho, co je na Vás dobré a dost dobré (případně méně dobré).

Možná to znáte, povědomí silných a slabých stránek je základem sebe-rozvoje. Tohle je vždy tak obecné stanovisko, že je potřeba se u něj trošku zastavit.

Jakmile známe své silné a slabé stránky, máme se najednou o co opřít. Víme, že v určitých věcech jsme fakt dobří, a to nám nikdo nevezme. Když tedy děláme "osobní rozvoj" na bázi uvědomování si svých silných a slabých stránek, tak také můžeme snaději jít do určitých diskomfortních zón. A zvládáme je ustát hlavně díky tomu, že posilujeme věci, které nám jdou. Děláme snadněji věci nově a jinak.

Pak přichází radosti a silné pocity v podobě hrdosti a posílení sebe-hodnoty, sebe-vědomí a sebe-jistoty.

Takže když pak přijde kolega, partner nebo rodič s kritikou, jasně víme, že jsme udělali přešlap, nebo správnou věc. A pokud máme sebe-hodnotu, umíme se za sebe také postavit. Už o určitých věcech prostě nepochybujeme.

Nenecháme své dny v rukou druhých a sinusoida Vaší hodnoty je více stálá než nestálá. 

Sebe-hodnotu budujeme na základě sebe-hodnocení,
tedy především oceňováním.

Když hovořím na podobné téma se svými klienty, většina z nich se obává, že budou vypadat jako pyšní a druzí se s nimi přestanou bavit.

 • Kdo by taky chtěl mluvit s člověkem s nosánkem nahoru, že?
 • Sebechvála smrdí.

Ani si neumíte představit, jak jsem já tohle měla v sobě zakořeněné. Oceňování jsem se učila od nuly.

Nyní už s jistotou mohu říct, že:

Sebechvála voní a přitahuje

Dokazuji si to denně sama, ve své rodině, ale také mezi svými blízkými a nakonec také se svými klienty a s klienty mých kolegů.
Jakmile se naučíme ocenit sebe sama, je to jako byste se navoněli skvělým omamným parfémem.

 • Sem tam se k někomu skloníte a oba si uvědomíte, že cítíte vůni toho parfému (tu a tam se zmíníte o svém úspěchu a ostatní ho vnímají spolu s Vámi).
 • Občas se navoníte před druhými (s radostí vyprávíte co se Vám povedlo, a že jste na sebe právem pyšní a hrdí).
 • A jakmile parfém přestává vonět, stisknete push a navoníte se, jak potřebujete (oceníte se vždy, když je třeba).
 • Problém nastává, pokud se budete chtít ocenit jen kvůli druhým, abyste před nimi vypadali dobře. Nebude to fungovat. Jakmile si parfém smyjete ve sprše, budete sami doma, budete vědět, že to je "bouda".
 • Vy se musíte navonět, i když jste sami. 
 • Nekonečný parfém používáte bez přestání kdykoliv a kdekoliv.
 • To je základ úspěchu.
 • Abyste hlavně Vy cítili svou náramnou vůni. Abyste uvěřili.
 • Nakonec se nebudete muset "uměle" vonět parfémem. Protože uvěříte a víte, že voníte i tak.
 • Vy voníte i tak.
 • Máte svou hodnotu. Jen ji ještě nevidíte.

Každý člověk má hodnotu.

Ať je malý nebo velký, hubený nebo tlustý, chytrý nebo hloupý. Všichni jsme na tomto světě z nějakého důvodu. Máme svůj smysl a hodnotu.

Faktem je, že Vás nikdo neocení.

 • Pokud to neuděláte Vy sami. Nikdo to za Vás neudělá.
 • Už dávno jsem ztratila iluze o tom, že lidi kolem Vám "vybudují" Vaši hodnotu. Lidé sami obrovsky strádají a nemají čas, chuť a ani energii se věnovat oceňování toho dobrého ve Vás. A dost často to právě neumí.

A jak jsem zmiňovala výše. 

 • Lidé jsou doslova omamně přitahováni úspěšnými lidmi.
 • Jasně, zprvu budete překvapení jako oni.
 • Bude to pro Vás nové a úplně si věřit nebudete. Možná budete nejistí...
 • Budete překvapení z toho, co všechno umíte a za co se můžete v životě ocenit.
 • Pak ale budete své pokroky a ocenění mnohokrát za den (uvnitř nebo veřejně) poslouchat a uvěříte. A lidé spolu s Vámi.
 • Je zcela běžné, že lidé vnímají silné osobnosti. Silná osobnost není nikdo jiný než člověk, který zná svou sebe-hodnotu. Kteří vědí, co mohou druhým přinést.
 • A druzí lidé a někdy i davy se jimi přirozeně obklopují. Chtějí být ve společnosti druhých lidí, kteří oceňují sebe. Vy totiž zcela nehraně začnete oceňovat i je. Všímat si jejich předností. A to je pro ně moc příjemné. A budou si k Vám chodit pro ocenění. A nechat se Vámi inspirovat. A Vy jim pomůžete budovat jejich vlastní sebe-hodnotu a sebe-vědomí.

Takže strachy typu, zůstanu sám, nikdo se mnou nebude mluvit, jsou zcela mimo.

 • Naopak. 

Tím samozřejmě neříkám mít zcela zavřené oči ke konstruktivní kritice druhých. O tom ale toto povídání není. Rozhodně doporučuji vyslechnout konstruktivní kritiku a nechat se inspirovat druhými... A mít na mysli svou cenu a hodnotu.

Jasně, objeví se člověk, kterému se oceňování sebe sama a druhých nebude líbit.
Ten se objeví i tak. Jsme různé bytosti s různými zkušenostmi, přednostmi a vnitřními problémy, že na sebe občas narážíme.

To je fakt. Někomu se to líbit nebude.

 • Vy ale jeho kritiku ustojíte naprosto s přehledem.
 • Znáte svou hodnotu. A taky přednosti, které jsou neoblomné.
 • A dost pravděpodobně nepůjde o Vás, ale o to, že mu budete zrcadlit nějaké jeho neúspěchy, nezdary a vnitřní potíže

Jak začít?

Pojďte se spolu s námi podívat na unikátní model ONLINE WORKSHOPŮ věnující se tématu KRITIKY s RADOSTÍ.

Ty jsou rozdělené do tří částí a každá je interkativní.

 • My dáváme tipy, návody, příklady a nabízíme akční kroky.
 • Vy přijímáte, "zchroustáváte" nové a překonané myšlenky a konáte.
 • Když nevíte, ptáte se nás.
 • Když víte a potřebujete, ptáte se nás.

Dlouho jsem přemýšlela nad tím, jak toto ožehavé téma kritizování dostat mezi lidi.

Rozšířit ho tak, aby se dostalo k co nejširšímu počtu lidí.

Se svými klienty na individuálních konzultacích zvládneme spousty témat napříč jejich životem. Vždy ale ovlivním jen jednoho.

Ne, že by jich za ta léta bylo málo. Mám za sebou cca 1000 individuálních konzultací. A to je už dost vlivné číslo (pro někoho).

Vnímám, že toto téma je doslova nutné dostat do společnosti šířeji. Kdybych dělala semináře, tak oslovím 20, 50, 100, 300 lidí? To je príma. Je to určitě lepší než individuální konzultace, jenže... Já chtěla víc.

Chci předat letité zkušenosti (od r. 2013 a neoficiálně mnohem déle) ještě většímu počtu lidí.

Rozhodla jsem se tedy pro tento unikátní projekt ONLINE WORKSHOPŮ

Trénink vytvořila certifikovaná koučka a psychoterapeutka

Představte si svou novou realitu...

 • Nyní můžete i Vy začít přijímatpředávat kritiku nosným způsobem tak, že ji budete přijímat nebo předávat s radostí.
 • Můžete pochopit podstatu hodnoceníoceňování a začít s tím sami u sebe. Stát se vzorempřirozenou autoritou.
 • Co kdybyste nalezli svou sebe-hodnotu pomocí otázek, které Vám pomohou se ohlédnout za svým životem a pomohou uvidět Vaše silné stránky?
 • Jaké by to bylo, kdybyste si byli vědomí svých pokroků, znali svou hodnotu, uměli se ocenit s pocitem radosti (namísto neklidu a pocitu trapnosti), ustávat kritiku a předávat už jen konstruktivní kritiku druhým a pomáhat jim tak budovat jejich sebe-hodnotu?

Pravdou v tomto tématu je, že je jedno, jestli pracujete, jste na mateřské, jste řemeslník, jste šéfem nebo svůj tým nemáte...

Hodnocení a zhodnocování nás provází všude za každých okolností. Ať děláte cokoliv, kdekoliv.

Sada tří ONLINE WORKSHOPŮ ucelených do jednoho akčního, motivačního a provokujícího tréninku...

KRITIZUJTE (SE) S RADOSTÍ

Zde je ukázka z úvodní lekce tréninku

V tréninku KRITIZUJTE (SE) S RADOSTÍ najdete

130 min. v několika videích

1. Rizika Hodnocení

1. ONLINE WORKSHOP věnující se problematice hodnocení

Ve 4 videoprůvodcích Mapou úspěchu konečně odhalte podstatu potřeby oceňování a poodkryjte oponu z celospolečenského TABU.
Pochopte fungování hodnocení a neustálého zhodnocování sebe i druhých a otevřeně se podívejte na kontroverzní téma hodnocení. Uvědomte si dopady hodnocení ve svém životě, svého chování a v dění ve společnosti vůbec. 

2. Konstruktivní kritika

2. ONLINE WORKSHOP odkrývá základy konstruktivní kritiky

Kritika (ať už pozitivní nebo negativní) potřebuje být rozmyšlená a zaměřená na svůj záměrcíl. Poznejte ve 2 videoprůvodcích Mapou úspěchu naše tipy, jak na to. Nechte se inspirovat a ujasněte si, co chcete kritikou získat a jděte do akce

3. Sebe-zhodnocení sebe-reflexe

3. ONLINE WORKSHOP se bude věnovat kritice sebe sama

Ve 2 závěrečných videoprůvodcích Mapou úspěchu pro jednou skoncujeme s neustálým podkopáváním sebe sama a opravdově nahlídněme na sebe jako na člověka, který je plný nedokonalostí a hlavně předností.
Přijměte konečně své silné stránky do svého života, naučte se je pomocí jednoduchých otázek vidět a být na ně hrdí. Maximalizujte je a važte si jich.

Mapa úspěchu v PDF

Objevte ihned Mapu úspěchu ke stažení a nahlédnutí

Podívejte se detailně na každý ONLINE WORKSHOP v jedné Mapě úspěchu. Vytiskněte si část nebo si zapisujte poznámky do notesu či notebooku. Mapa úspěchu pomůže lépe ukotvit Vaše nové myšlenky a podnícení, aby se Vám snáze aplikovaly do Vašeho života.
Vaše zápisky pak slouží především pro offline svět, abyste si lépe vybavili otázky a probíraná témata.

Akční kroky
Každá lekce vyzývá ke konkrétním akcím. Využijte naše tipy a jděte rovnou do akce. Překlápějte nově poznané do života a sledujte výsledky svých nových činů.

...Trefné otázky mi pomohly přemýšlet z jiného úhlu a byly velkou inspirací...

Koučování s Andreou pro mne bylo zajímavou zkušeností. Trefné otázky, které bych si sám zřejmě nepoložil, mi pomohly o věcech přemýšlet z poněkud jiného úhlu a v konečném důsledku pro mne byly velkou inspirací.
Ing. Martin Štípekředitel odboru služeb klientům VZP

Každý ONLINE WORKSHOP se Vám zobrazí po dvou dnech. Ihned máte přístup k obsahu prvního workshopu.

Další workshopy si pouštějte anonymně, z pohodlí domova v čase, kdy Vy potřebujete a jste naladění na dávku informací, podnětů a inspirací. Přístup k nim máte na jeden celý rok.

 

Jakmile vstoupíte do tréninku a začnete aplikovat nabízené tipy, sami zvládnete...

 • Přijímat kritiku mnohem snáze
 • Předávat kritiku konstruktivním způsobem
 • Oceňovat druhé
 • Vnímat své přednosti
 • Budovat sebe-hodnotu
 • Umět se ohlédnout a konstruktivně zhodnotit sebe sama
 • Umět nastavit další kroky pro lepší zvládání kritiky sebe či druhých
 • Podporovat sebe a druhé
 • Oceňovat se
 • Posílit svou sebe-jistotu a sebe-vědomí

K tréninku přikládáme tyto BONUSY 

BONUS č. 1
MP3 ke stažení

Velmi doporučujeme zhlédnout ONLINE WORKSHOPY a pak ještě několikrát. Ne vždy máte čas na to se dívat na videa, proto jsme se rozhodli Vám zpřístupnit také audio nahrávky. Pusťte si workshopy v MHD nebo autě, klidně i opakovaně.

BONUS č. 2
(R)evoluční přístup

Úvodní videolekce z tréninku (R)evoluční Time-management V.I.P., ve které odkrýváme své know-how. Co je podstata naší práce s klienty, a co stojí za jejich úspěchyspokojeností v životě! Šíříme tuto myšlenku dál a Vy máte právě možnost aplikovat ji do svých životů.

BONUS č. 3
Členská sekce a podpora

Pro dosažení inetraktivity je možné každou lekci komentovat, ptát se na všemožné dotazy a zjišťovat další informace a názory druhých. Pojďme diskutovat a vzájemně se obohacovat.

BONUS č. 4
Komunita na Facebooku

Nejste na to sami. Líbí se Vám nové myšlenky, ale Vaše okolí na to neslyší? Nemáte si s kým popovídat v průběhu nebo po tréninku. Komunita Umím říct NE je tu právě pro Vás. Pojďme si být vzájemnou podporou a setkávat se i mimo online svět.

Celková hodnota tréninku s bonusy je

3.774 Kč 

Když si představíte svou novou realitu, jak 

 • v klidu s nadhledem a dokonce s radostí přijímáte kritiku, stálo by to za to?
 • vyrovnaně s příjemným pocitem a s radostí předáváte kritiku druhým, stálo by to za to?
 • umíte konstruktivně kritizovat druhé a především sebe, dali byste ty peníze?
 • umíte zhodnotit svou uplynulou cestu a konstruktivně nastavit kroky k dosažení toho, čeho chcete?
 • jak znáte svou sebe-hodnotu, kritika Vás jen tak nerozhodípomáháte budovat sebe-vědomí druhým, stálo by to za to?

 

Věřím, že teď potěším všechny, co alespoň 1x odpověděli ANO...

Pro Vás je tu teď připravena senzační nabídka snížené ceny

Cena tréninku je nyní 3.774 Kč 2.359 Kč

Níže najdete formulář pro vstup do 1. ONLINE WORKSHOPU

Faktem je, že umět sdělit i přijmout kritiku s radostí, je jedna z nejdůležitějších věcí pro důvěryhodný a respektem naplněný vztah s jakoukoliv osobou, i s Vámi samými.

Právě teď můžete radikálně změnit svůj každodenní život a ovládnout dovednost Kritizovat (se) s radostí. Získat důvěru, respekt, vlastní spokojenost, spokojenost svých partnerů, rodiny, přátel a také kolegů z práce. Přijmout zodpovědnost za svůj život, za zvládání všech každodenních povinností, které prostě vždy budou součástí života.

Nepouštějte se do nepromyšlené kritiky v každodenních situacích bez tohoto tréninku!

Vážně. Nedělejte to! Proč ztrácet svou energii a čas jinými návody nebo metodou pokus omyl, když se můžete velmi rychle a efektivně naučit Kritizovat (se) s radostí právě tímto tréninkem pomocí ONLINE WORKSHOPŮ. 

Tento trénink vám dá přehled do Vašeho života, abyste se vyznali v tom, co a jak je potřeba sdělit sobě a druhým, a co nechat být tak, aby kritika byla přijata.

A pokud žijete jako 90% lidí, pomůže Vám trénink ovládnout komunikaci a začít (si) sdělovat kritiku s radostí.

Pravdou je, že tento trénink Vám dá mnohem víc. Pod pojmem "Kritizujte (se) s radostí" je totiž skryto vnitřní uvědomění a přesvědčení o sebe-hodnotě, která má schopnost rozpohybovat Váš život k jeho naprosté naplněnosti.

Už je dost zbytečně vyřčených soudů, které stojí akorát Vaši energii a čas a nakonec přináší jen únavustres. Pokud s nadhledem nedokážete sdělovat a přijímat situace ve Vašem životě, znamená to opravdu průšvih. Dříve nebo později vás to dožene.

Umění kritizovat (se) s radostí je základ úspěchu. Nalezněte svou sebe-hodnotu, zbavte se svého strachu, naučte se oceňovat sebe i druhé a dostaví se klid, vyrovnanost a Vaše vztahy to jen posílíozdraví!

VSTUPTE DO TRÉNINKU